ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Flory Emmy Jutro : Katarzyny Erazma

Obowiązki rodziców

OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ DZIECI

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
  4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.
  5. rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.