ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Flory Emmy Jutro : Katarzyny Erazma

Informacje o obiadach

Arkadiusz Pomierny włącz . Opublikowano w Obiady - informacje

 

Żywienie rozpoczyna się od 05.09.2017r (wtorek)
Koszt jednego obiadu wynosi 3,00 zł
Koszt obiadów w miesiącu wrześniu 2017 r (19 dni) wynosi 57,00 zł
Zapisy na obiady dla klas I-VII oraz oddziałów ,,O'' 5-godz. dokonuje się u intendenta.

Karta zgłoszenia (pdf)

 


Karty stołówkowe oraz paski informacyjne o opłacie za obiady wydawane są w klasie przez panią wychowawczynię na początku miesiąca.


WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

TAK NALEŻY POPRAWNIE DOKONAĆ WPŁATY

PRZYKŁAD:
Nazwa i adres odbiorcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Dąbrówki 10
05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr rachunku 34 9226 0005 0024 4100 2000 0030
Kwota……………
Tytułem:
Imię i Nazwisko dziecka, klasa lub grupa
- opłata za żywienie  w miesiącu …………


WPŁATY ZA POBYT DOKONUJEMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

TAK NALEŻY POPRAWNIE DOKONAĆ WPŁATY

PRZYKŁAD:
Nazwa i adres odbiorcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Dąbrówki 10
05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr rachunku 89 9226 0005 0024 4100 2000 0010
Kwota……………
Tytułem:
Imię i Nazwisko dziecka, klasa lub grupa
-opłata za pobyt


UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO (ŻYWIENIE I POBYT)

NOWY NR RACHUNKU OD 01 WRZEŚNIA 2016:

ZA ŻYWIENIE

34 9226 0005 0024 4100 2000 0030


ZA POBYT

89 9226 0005 0024 4100 2000 0010


Zapisy na obiady dokonuje się przynajmniej jeden dzień przed rozpoczęciem żywienia.

Zapisy na żywienie prowadzone są przez Intendenta szkoły (w  księgowości,  wejście od strony zachodniej).

Telefon kontaktowy do intendentki, p. Moniki Stelmach: 758-25-44  wew. 110 lub 758-81-61 wew. 110

Koszt jednego obiadu 3,00 zł.

Termin wnoszenia opłat do 10 dnia każdego miesiąca.

Uczeń który jest zapisany na żywienie może wchodzić do stołówki szkolnej bez aktualnej karty stołówkowej w terminie do 10 każdego miesiąca.

 Podczas dokonywania opłat przelewem za wyżywienie należy  umieścić następujące  informacje
- Imię i Nazwisko dziecka klasa
- miesiąc za który  dokonywana jest wpłata
- inne informacje np. odliczenia z poprzedniego miesiąca


  Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z regulaminem stołówki i przestrzegania go.


Harmonogram wydawania posiłków:


9.00  -  9.30 śniadanie - oddziały przedszkolne
11.10 - 11.30 obiad - wychowankowie świetlicy
I przerwa
11.30 - 11.50 obiad - uczniowie klas I, II
11.45 - 12.00 obiad - uczniowie klas III – VI, którzy kończą lekcje o 11.30
12.00 - 12.30 obiad - oddziały przedszkolne
II przerwa
12.35 - 12.50 obiad - uczniowie klas III i IV,
12.45 - 12.50 obiad - uczniowie klas V i VI, którzy kończą lekcje o 12.35
13.00 - 13.30 obiad - wychowankowie świetlicy
III przerwa
13.35 - 13.50 obiad - uczniowie klas V, VI i uczniowie, którzy  rozpoczynają lekcje o 13.50
13.45 - 14.00 obiad - uczniowie, którzy kończą lekcje o 13.35    
14.30 - 15.00 podwieczorek - oddziały przedszkolne


 Uczniowie mogą wchodzić do stołówki tylko w obecności dyżurujących tam nauczycieli, po okazaniu ważnej karty obiadowej.