ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Ilony Klary Jutro : Jana Boleslawa

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie klas I-VII otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji celowej MEN.


 

Ogłoszenie:

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego przedstawiamy informację dot. miejsca realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów klas I, III, VI naszej szkoły.

  • Uczniowie klas I, III oraz  VIb, VIc, VIf, VIg, VIh  będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiecki, ul. Dąbrówki 10.
  • Uczniowie klas VIa, VId, VIe  będą realizować obowiązek szkolny w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II ul. Budowlana 2.

 Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim


Zapraszamy na spotkanie integracyjne dzieci przyjęte na rok szkolny 2017/2018 z wychowawcami w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 o godzinie 1500 w budynku szkoły.

Listy grup "0" i klas I będą wywieszone 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 1000

Festiwal w Dąbrówce

festiwal 17Dnia 9 VI 2017r. odbył się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w  Mińsku Mazowieckim XIII Wojewódzki Festiwal Piosenki i Poezji Obcojęzycznej dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli. Organizatorem festiwalu byli nauczyciele języków obcych  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim :Małgorzata Dubina, Lidia Leszczyńska - Wieczorek, Karolina Abramowska ,Urszula Sitnicka. Honorowy patronat objął Burmistrz Miast Pan Marcin Jakubowski.


Celem  festiwalu była: promocja języków obcych, zwiększenie motywacji uczniów szkół podstawowych do nauki języków obcych , promocji uczniów i szkół w środowisku lokalnym, kształtowanie postaw zainteresowania piosenką i poezją obcojęzyczną oraz  integracja szkół i przedszkoli, uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Do udziału w festiwalu zgłosiło się 83 uczestników z 23 szkół i 5 przedszkoli. Festiwal sponsorowali :Pan Marcin Jakubowski- Burmistrz Miasta, Pan Tomasz Paudyna -dyrektor SJO w Mińsku Mazowieckim, wydawnictwo- Macmillan, Rada Rodziców przy SP2 .Naszą imprezę swoim  występem pt. Historia słodka jak miód" uświetniły dzieci z Duo Kids  prowadzone pod kierunkiem pana Pawła Pasztora.
 Oto lista laureatów:
POEZJA PRZEDSZKOLE
I m-ce Dawid Wieczorek Przedszkole Mini Raj
II m-ce Lena Jałocha Przedszkole nr 3
 PIOSENKA PRZEDSZKOLE
I m-ce Nadia Dąbrowska ,Zuzia Tkacz, Gabriela Kopaczewska ,Laura Ślusarz ZSPnr 1 Mińsk
II m-ce Maria Rokicka  i Antonina Gągol  Przedszkole nr 6 Mińsk Maz.
III m-ce Natalia Zych Przedszkole nr4 Mińsk Maz.
wyróżnienie  Anna Mitura Przedszkole Kleksik
POEZJA KL.I-III
I-  Kalina Sołtysiak    SP Kałuszyn
II-   Dawid Trochim SP Góra Kalwaria
III- Wiktor Śluzek ZSP Wielgolas ex aequo  Zuzanna Ostrowska    SP Brzóze      
wyróżnienie: Zuzanna Bartnicka    SP Mistów
Julia Bachleda     SP Górki
PIOSENKA KL.I-III
I-  Amelia Rymanowska    SP Stojadła
II- Michalina Kąca kl.3  SP Mrozy ex aequo  Halszka Rembowska i  Emilia Kuśmierczyk Miejska Szkoła Artystyczna
III- Julia Gałązka  i Magdalena  Zych  SP Jakubów
wyróżnienie: wyróżnienie :Lena Jackowska   SP Marianka,Anastazja Korbel  SP Kałuszyn
Duet Anna i Karolina Pyrzanowskie  SP Brzóze, Duet Maria Michalec i Jakub Laszkowski   SP Mistów
POEZJA KL.IV-VI
I- Andrzej Ostrowski SP Brzóze
II- Marta Wójcicka     SP Marianka
III- Laura Piskorz SP Górki ex aequo  Izabela Kobza kl.6                SP Ruda
wyróżnienie: Jakub Ratyński SP  Huta Mińska, Sandra Laszuk  SP Janów
PIOSENKA KL.IV-VI
I- Maja Ślązak , Zuzanna  Niemyjska   SP nr5 Mińsk Maz.
II- Martyna Wocial  SP Mistów ex aequo Zyta Kocak  SP Ruda
III- Jakub Wieczorek SP Jakubów
wyróżnienie: Julia Smolak i Oliwia Grzegrzółka  SP Janów,Natasza Gągol i Gabriela Reda          SP2 Mińsk,Sandra Łysakowska SP Góra Kalwaria   ,Dominika Dmowska  SP Kałuszyn
Wszystkim laureatom i uczestnikom XIII Wojewódzkiego  FPiPO  oraz opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na deskach obcojęzycznych festiwali.