ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Ilony Klary Jutro : Jana Boleslawa

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie klas I-VII otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji celowej MEN.


 

Ogłoszenie:

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego przedstawiamy informację dot. miejsca realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów klas I, III, VI naszej szkoły.

  • Uczniowie klas I, III oraz  VIb, VIc, VIf, VIg, VIh  będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiecki, ul. Dąbrówki 10.
  • Uczniowie klas VIa, VId, VIe  będą realizować obowiązek szkolny w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II ul. Budowlana 2.

 Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim


Zapraszamy na spotkanie integracyjne dzieci przyjęte na rok szkolny 2017/2018 z wychowawcami w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 o godzinie 1500 w budynku szkoły.

Listy grup "0" i klas I będą wywieszone 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 1000

Cudze chwalicie, swego nie znacie

2a2fW roku szkolnym 2016/2017 został zrealizowany autorski program koła czytelniczego „Cudze chwalicie, swego nie znacie” przeznaczony dla uczniów klas drugich. Głównym jego celem było zapoznanie dzieci z sylwetkami i twórczością klasyków polskiej literatury dla dzieci oraz dorobkiem współczesnych pisarzy. Program realizowali uczniowie klas 2A i 2F.


Najlepsze efekty przynosi nauka połączona z zabawą, dlatego oprócz słuchania, głośnego czytania czy oglądania młodzi czytelnicy rozwiązywali krzyżówki, quizy, zagadki, ćwiczyli pamięć, spostrzegawczość, wykazywali się kreatywnością, tworzyli prace plastyczne, układali historyjki obrazkowe, brali udział w zabawach słowno-ruchowych oraz uczyli się pracować w grupie. Realizowany program w dużej mierze opierał się więc na aktywnych formach pracy wyzwalających ciekawość, inicjatywę, twórczość oraz dostarczających pozytywnych doświadczeń.
W końcowej fazie realizacji programu przeprowadzono szereg zadań sprawdzających zakres opanowanego materiału. Była to okazja do świetnej zabawy oraz utrwalenia zdobytej wiedzy. Ponadto uczniowie wykonali wspólne prace plastyczne.