ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Dagmary Aleksandry Jutro : Lucji Otylii

Piąta edycja Szkolnego konkursu Pięknego Czytania.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II i III do udziału w piątej edycji Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania.

Cele konkursu: 

- promocja czytelnictwa,
- budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,
- prezentacja własnych umiejętności,
- kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
- uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

 

 

Zasady uczestnictwa:
- w konkursie biorą udział uczniowie klas II i III wytypowani przez wychowawcę (maksymalnie 3 osoby z każdej klasy),
- uczestnicy konkursu prezentują przygotowany wcześniej fragment książki wybrany z podanych poniżej oraz czytają krótki fragment wskazany przez komisję konkursową,
- czas czytanego utworu: klasy II – 1,5 - 3 minuty; klasy III – 2 - 3 minuty (komisja zastrzega sobie możliwość przerwania uczestnikowi po przekroczeniu tego czasu),
- ocenie będą podlegać: płynność i bezbłędność czytania, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu,
- wybrany przez uczestnika fragment tekstu powinien stanowić możliwie zamkniętą całość myślową,
- zgłoszenia uczestników przyjmujemy w bibliotece do 13 października (termin konkursu zostanie ustalony po skompletowaniu listy uczniów).

Konkurs jest jednocześnie eliminacjami szkolnymi do Powiatowego Konkursu Pięknego Czytania Poezji i Prozy Bolesława Leśmiana, organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim. Laureaci pierwszych miejsc będą w nim reprezentować naszą szkołę.

Utwory dla przygotowujących się do konkursu:
•klasy II „Pięciopsiaczki” Wanda Chotomska lub dowolnie wybrana pozycja z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka
•klasy III„Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren lub dowolnie wybrana pozycja z poziomu 3 serii „Czytam sobie”