ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Dzisiaj : Ilony Klary Jutro : Jana Boleslawa

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczniowie klas I-VII otrzymają bezpłatnie w ramach dotacji celowej MEN.


 

Ogłoszenie:

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. nowego ustroju szkolnego przedstawiamy informację dot. miejsca realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów klas I, III, VI naszej szkoły.

  • Uczniowie klas I, III oraz  VIb, VIc, VIf, VIg, VIh  będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiecki, ul. Dąbrówki 10.
  • Uczniowie klas VIa, VId, VIe  będą realizować obowiązek szkolny w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II ul. Budowlana 2.

 Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim


Zapraszamy na spotkanie integracyjne dzieci przyjęte na rok szkolny 2017/2018 z wychowawcami w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 o godzinie 1500 w budynku szkoły.

Listy grup "0" i klas I będą wywieszone 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 1000

Informacje o obiadach

Arkadiusz Pomierny. Opublikowano w Obiady - informacje

Koszt obiadów w miesiącu maju wynosi 60,00 zł.

 

Koszt jednego obiadu od stycznia 2017 wynosi 3,00 zł.


Karty stołówkowe oraz paski informacyjne o opłacie za obiady wydawane są w klasie przez panią wychowawczynię na początku miesiąca.


WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

TAK NALEŻY POPRAWNIE DOKONAĆ WPŁATY

PRZYKŁAD:
Nazwa i adres odbiorcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Dąbrówki 10
05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr rachunku 34 9226 0005 0024 4100 2000 0030
Kwota……………
Tytułem:
Imię i Nazwisko dziecka, klasa lub grupa
- opłata za żywienie  w miesiącu …………


WPŁATY ZA POBYT DOKONUJEMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

TAK NALEŻY POPRAWNIE DOKONAĆ WPŁATY

PRZYKŁAD:
Nazwa i adres odbiorcy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Dąbrówki 10
05-300 Mińsk Mazowiecki
Nr rachunku 89 9226 0005 0024 4100 2000 0010
Kwota……………
Tytułem:
Imię i Nazwisko dziecka, klasa lub grupa
-opłata za pobyt


UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO (ŻYWIENIE I POBYT)

NOWY NR RACHUNKU OD 01 WRZEŚNIA 2016:

ZA ŻYWIENIE

34 9226 0005 0024 4100 2000 0030


ZA POBYT

89 9226 0005 0024 4100 2000 0010


Zapisy na obiady dokonuje się przynajmniej jeden dzień przed rozpoczęciem żywienia.

Zapisy na żywienie prowadzone są przez Intendenta szkoły (w  księgowości,  wejście od strony zachodniej).

Telefon kontaktowy do intendentki, p. Moniki Stelmach: 758-25-44  wew. 110 lub 758-81-61 wew. 110

Koszt jednego obiadu 3,00 zł.

Termin wnoszenia opłat do 10 dnia każdego miesiąca.

Uczeń który jest zapisany na żywienie może wchodzić do stołówki szkolnej bez aktualnej karty stołówkowej w terminie do 10 każdego miesiąca.

 Podczas dokonywania opłat przelewem za wyżywienie należy  umieścić następujące  informacje
- Imię i Nazwisko dziecka klasa
- miesiąc za który  dokonywana jest wpłata
- inne informacje np. odliczenia z poprzedniego miesiąca


  Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z regulaminem stołówki i przestrzegania go.


Harmonogram wydawania posiłków:


9.00  -  9.30 śniadanie - oddziały przedszkolne
11.10 - 11.30 obiad - wychowankowie świetlicy
I przerwa
11.30 - 11.50 obiad - uczniowie klas I, II
11.45 - 12.00 obiad - uczniowie klas III – VI, którzy kończą lekcje o 11.30
12.00 - 12.30 obiad - oddziały przedszkolne
II przerwa
12.35 - 12.50 obiad - uczniowie klas III i IV,
12.45 - 12.50 obiad - uczniowie klas V i VI, którzy kończą lekcje o 12.35
13.00 - 13.30 obiad - wychowankowie świetlicy
III przerwa
13.35 - 13.50 obiad - uczniowie klas V, VI i uczniowie, którzy  rozpoczynają lekcje o 13.50
13.45 - 14.00 obiad - uczniowie, którzy kończą lekcje o 13.35    
14.30 - 15.00 podwieczorek - oddziały przedszkolne


 Uczniowie mogą wchodzić do stołówki tylko w obecności dyżurujących tam nauczycieli, po okazaniu ważnej karty obiadowej.